Strategisk næringsplan 2019 - 2021 ble revidert og vedtatt i kommunestyret 03.12.2018. Den strategiske næringsplanen skal legges til grunn i det videre arbeidet med å legge til rette for økt næringsetablering i Enebakk kommune.  

Strategisk næringsplan 2019 - 2021 revidert etter KST behandling 03.12.2018 (.pdf)