Ansvaret for å brøyte og strø i Enebakk er fordelt mellom statlige, kommunale og private aktører. Kommunen er delt inn i driftsområder, og i hver del har vi engasjert en ansvarlig entreprenør for veirydding.

Hvem brøyter og strør der du bor?

Flateby:
Kontakt: H. Fjellstad, 64 94 66 54
Dalefjerdingen: Hammeren, Kopås og Sulerud
Kontakt: Enebakk kommune, 480 98 860
Kirkebygda og Ytre Enebakk:
Kontakt: Braathen Landskap: 990 90 146

Kommunens brøyteordning omfatter generelt ikke snørydding av private arealer, parkeringsplasser eller private avkjørsler.

Gang- og sykkelveier langs kommunale veier brøytes av kommunen

Vaktmesterkompaniet har ansvar for å brøyte riksveier og fylkeskommunale veier.
Kontakt: Vaktmesterkompaniet, tlf. 23 17 45 45, epost: veiservice@vk.no

Hvorfor brøytes det inn på private eiendommer?
Vi må alltid prioritere fremkommelighet og sikkerhet, derfor må det noen ganger brøytes snø inn på private eiendommer.
Vi forstår at det er irriterende å få snø brøytet inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere bare flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut på fortauet eller ut i kjørebanen, da den vil bli liggende på en vei som nettopp er brøytet og skape vanskelige forhold for fotgjengere og bilister.

Hus-/ gårdeiers ansvar:

  • Hus-/ gårdeier skal selv fjerne snø etter brøyting og høvling fra privat avkjørsel, jfr. veglovens § 43.
  • Hus-/ gårdeier skal fjerne all vegetasjon på egen tomt som henger utenfor tomtegrense og ut i trafikkarealet (fortau/ veibane), jfr. veglovens § 31.
  • Hus-/ gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ veibane) etter rydding av egen tomt, jfr. veglovens § 57.
  • Hus-/ gårdeier skal flytte/ fjerne kjøretøy inkl. tilhengere som er til hinder for vedlikehold av veien, jfr. vegtrafikklovens §37.

Henvendelser vedrørende vei og veidrift kan sendes til veidrift@enebakk.kommune.no