Ansvaret for å brøyte og strø i Enebakk er fordelt mellom statlige, kommunale og private aktører.

Fra og med november 2020 har Enebakk kommune inngått funksjonskontrakt for vintervedlikehold av veier i Enebakk kommune. Funksjonskontrakten er inngått med entreprenøren Universal Maskin AS og løper i fire år, frem til 30. september 2024. Funksjonskontrakten med Universal Maskin omfatter Kirkebygda, Ytre Enebakk og Flateby.
 

Hvem brøyter og strør der du bor?

  • Kirkebygda, Ytre Enebakk og Flateby:

Universal Maskin AS
Vakttelefon: 907 30 893 - Vakttelefonen er betjent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken
epost: firmapost@universalmaskin.no

Gang- og sykkelveier langs kommunale veier brøytes og strøs av Universal Maskin AS.

 

  • Dalefjerdingen: Hammeren, Kopås og Sulerud:

Enebakk kommune ved Driftsenheten står for vintervedlikeholdet i Dalefjerdingen.
Kontakt: Enebakk kommune, telefon: 480 98 860

Kommunens brøyteordning omfatter generelt ikke snørydding av private arealer, parkeringsplasser eller private avkjørsler.

Klager på mangler ved tjenesten bes rettet skriftlig til postmottak@enebakk.kommune.no eller per brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.


Vaktmesterkompaniet har ansvar for å brøyte riksveier og fylkeskommunale veier.
Kontakt: Vaktmesterkompaniet, tlf. 23 17 45 45, epost: veiservice@vk.no

Hvorfor brøytes det inn på private eiendommer?
Vi må alltid prioritere fremkommelighet og sikkerhet, derfor må det noen ganger brøytes snø inn på private eiendommer.
Vi forstår at det er irriterende å få snø brøytet inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere bare flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut på fortauet eller ut i kjørebanen, da den vil bli liggende på en vei som nettopp er brøytet og skape vanskelige forhold for fotgjengere og bilister.

Hus-/ gårdeiers ansvar:

  • Hus-/ gårdeier skal selv fjerne snø etter brøyting og høvling fra privat avkjørsel, jfr. veglovens § 43.
  • Hus-/ gårdeier skal fjerne all vegetasjon på egen tomt som henger utenfor tomtegrense og ut i trafikkarealet (fortau/ veibane), jfr. veglovens § 31.
  • Hus-/ gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ veibane) etter rydding av egen tomt, jfr. veglovens § 57.
  • Hus-/ gårdeier skal flytte/ fjerne kjøretøy inkl. tilhengere som er til hinder for vedlikehold av veien, jfr. vegtrafikklovens §37.

Henvendelser vedrørende vei og veidrift kan sendes til veidrift@enebakk.kommune.no