Besøksadresse:

Enebakk helsestasjon
Lotterudveien 23
1912 Enebakk

Telefon: 64 99 22 10 (man-tor kl. 08:00-11:00) sommertid

E-post: Helsestasjonen@enebakk.kommune.no

Åpningstider: Mandag til torsdag 08:00- 15:00

Jordmor: Lisbeth Hasle Myrvold

Om svangerskapsomsorgen i Enebakk kommune

Ved Enebakk helsestasjon tilbyr vi svangerskapskontroll hos jordmor. Tilbudet er gratis og oppfølgingen tilpasses individuelt. Ifølge Nasjonale retningslinjer for barselomsorgen, kan friske kvinner selv få velge om hun vil gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon.

Jordmor arbeider tett med helsesykepleiertjenesten ved helsestasjonen. Jordmor samarbeider også med psykologer, BUP, barnevern og andre tjenester i kommunen ved behov. Jordmor henviser til sykehus og spesialist der det trengs.

Jordmor har tilbud om:

 • Svangerskapskontroller med blodprøvetaking
 • Informasjon og veiledning om livsstil og helse i svangerskapet
 • Forberedelse til fødsel og foreldrerolle gjennom individuelle konsultasjoner.
 • Ammeveiledning
 • Samtaler om spørsmål, tanker, problemer eller bekymringer som opptar den gravide og eventuelt partner
 • Tverrfaglig samarbeid ut fra den enkeltes behov
 • Støttesamtaler til gravide som har psykiske vansker
 • Foreldreforberedende grupper sammen med psykolog
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • 6 ukers kontroll etter fødsel inkludert celleprøvetaking
 • Prevensjonsveiledning (Ofte i forbindelse med etterkontroll). Jordmor har foreskrivingsrett (Resept) på alle typer prevensjon og kan sette inn spiral og p-stav.

Grunnet smittevernhensyn gjelder følgende:

 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon/sykdom skal møte på helsestasjonen
 • Gravide/par som har vært UTENFOR NORGE (dette gjelder også handletur i Sverige) de siste 10 dagene skal ikke komme på helsestasjonen men kontakte oss via telefon eller Mail for å endre timen. Det skal ha gått 11 dager etter hjemkomst før ny time
 • Vi ber om at dere benytter hånddesinfeksjon som er tilgjengelig i gangparti, før dere går inn på helsestasjonen
 • Når dere kommer til timeavtale; vent i ventesone til du blir tatt imot av helsesekretær eller jordmor.
 • For å unngå risiko for smitte vil vi gjennomføre nyfødtsamtale på helsestasjonen istedenfor hjemmebesøk. Det blir fortløpende gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle
 • Vi har nå åpnet for at partner kan være med på enkelte konsultasjoner etter avtale. 

Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus tilbyr fødselsforberedende kurs for blivende foreldre.
I tillegg til undervisning gjennomføres en omvisning på fødeavdelingen, observasjonspost for gravide og barselseksjonen. Kursene holdes av erfarne jordmødre. Passer for deg/dere som er i 35. svangerskaps uke:

Klikk her for påmelding til fødselsforberedende kurs Ahus  


Nyttige linker:

Temaside for gravide

https://helsenorge.no/gravid

Dette skjer på svangerskapskontrollene

https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller

Føde og barsel (Ahus)

https://www.ahus.no/behandlinger/fodsel-og-barsel