Enebakk sykehjem består av to sykehjem. Avdelingene Ignagard og Kopås. Enebakk sykehjem er et sykehjem med korttidsavdeling, langtidsavdeling og en avdeling for personer med demenssykdom. Sykehjemmet tar imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten for korttidsopphold, samt personer med behov for langtidsopphold i sykehjem. Sykehjemmet har fast tilsatt sykehjemslege, fagsykepleier og aktivitør. Demenskoordinator har en sentral rolle i sykehjemmet. I tillegg er det også tilknyttet dagsenter, beliggende på Kopås, med eget personell og sjåfør. Flere av våre ansatte har tilleggsutdanning innen eldreomsorg og demens, og vi har flere spesialsykepleiere/hjelpepleiere og helsefagarbeidere.

Vi vil gi våre pasienter og beboere god medisinsk og sykepleiefagling oppfølging, tilbyr et godt miljø med aktiviteter de fleste dager i uken, enten på dag eller kveld.

Ved spørsmål vedrørende sykehjemmet ta kontakt med Enebakk kommune
Adresse: Prestegårdsv. 4, 1912 Enebakk
E-postpostmottak / servicetorget
Telefon: 64 99 20 00
Åpningstid: mandag - fredag 08.00-15.30

Enebakk sykehjem avd. Ignagard
ignagard_sykehjem.jpg
Ignagard  ligger midt i Enebakk kommune, i Kirkebygda. Det er lett tilgjengelighet til butikk, rådhuset, legesenteret og bibliotek. Sykehjemmet disponerer 38 plasser fordelt på 35 rom. Det er tilbud om langtidsopphold, kortidsopphold og avlastningsopphold. Blir du tildelt kortidsopphold gis dette i dobbeltrom. Sykehjemmet har to etasjer og personheis.

Korttidsavdelingen ledes av Johanna Vistnes Hektner

Langtidsavdelingen ledes av Trine Hagelin


Enebakk sykehjem avd. Kopås

kopaas_sykehjem.jpg
På Kopås ligger vår avdeling som er en skjermet enhet for personer med demenssykdom. Skjermet enhet på Kopås ligger idyllisk og landlig til midt mellom Ytre Enebakk og Kirkebygda. Skjermet enhet er beliggende i 3. etasjer og  har 16 plasser og 16 rom fordelt på to mindre enheteter, Eiketunet og Lerketoppen. Her gis det tilbud om langtidsplasser, avlastningsplasser og korttidsopphold/rulleringsopphold.

Skjermet enhet ledes av Gry-Anita Konstad Hyggli
 

Brukere i Enebakk med behov for Tjenester Enebakk tilbyr
Døgnkontinuerlig pleie og omsorg Sykepeie
Overgangspleie og videre medisinsk behandling fra sykehus Tannpleie (fra Akershus fylkeskommune)
Tett medisinsk oppfølging Legetilsyn
Korttidsopphold Medisiner
Langtidsopphold Fysioterapi
Avlastningsopphold Ergoterapi
Rullerende opphold  Aktiviteter alle dager
Pleie og omsorg ved alvorlig sykdom Sosiale aktiviteter/underholding/turer med bussen m.m
Pleie og omsorg ved livets slutt Fotpleie (selvstendig, kommer til sykehjemmet ca. en gang i uken)
  Frisør (selvstendig, kommer til sykehjemmet ca. en gang i uken.)