Enhet for sykehjem søker sykehjemslege i sommervikariat i ukene 26 til og med uke 32.

 

Stillingen som sykehjemslege er organisert i Enhet for sykehjem og har ansvaret for våre inneliggende sykehjemspasienter.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse, diagnostikk og behandling for pasienter ved Enebakk sykehjem.

Korttids- og langtidsavdeling på Ignagard sykehjem, samt Skjermet enhet på Kopås.

 • Samtaler med pasienter og pårørende.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Legemiddelgjennomgang.
 • Pasientsikkerhet og forebyggende arbeid.
 • Samarbeid med spesialisthelsetjeneste og fastleger.
 • Benytte aktuelle IKT verktøy.

 

Kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen og minst to år klinisk praksis etter turnustjeneste,

hvorav minst ett år i Norge.

 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, samt god språkforståelse.

 • God kjennskap til helselovgivningen.

 • Det er en fordel med påbegynt eller fullført spesialisering innen allmennmedisin

  og kjennskap til sykehjemsmedisin.

 

Det må foreligge godkjent politiattest før ansettelse i vikariatet.

 

Vi kan tilby en spennende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale.

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt sykehjemslege Kristian Kamben eller kommuneoverlege Kurt Hetland på telefon 64992000.

 

SØKNADSFRIST: 07.juni 2020

 

Søk elektronisk her      

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

 

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.