Den offentlige tannhelsetjenesten Ytre Enebakk er Ski Tannklinikk.

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30

  • Adresse: Sydtorvet, Sentrumveien 4, Postboks 223, 1401 Ski
  • Telefon: 64 87 80 60
  • Telefaks: 64 87 80 79
  • E-post: ski.tannklinikk@afk.no


Den offentlige tannhelsetjenesten for Kirkebygda og Flateby er Lillestrøm.

  • Adresse: Romerike Helsebygg, 4. etasje, Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm
  • Telefon: 63 80 44 90
  • Telefaks: 63 80 44 91
  • E-post: lillestrom.tannklinikk@afk.no