Har du et midlertidig eller akutt behov for hjelpemidler kan du låne fra vårt kommunale hjelpemiddellager, et begrenset utvalg hjelpemidler. Utlån er inntil 3 måneder. Er behovet av lengre varighet, kan ergoterapeut kontaktes for forlenget utlån, eller søke om varig utlån fra NAV hjelpemiddelsentral. Hjelpemidlene hentes og leveres ​i lagerets åpningstider. Hjelpemiddeltekniker er behjelpelig med store og tunge hjelpemidler.

Åpningstider hjelpemiddellager: 

  • Mandag kl. 14:00–15:00 
  • Tirsdag kl. 14:00–15:00 
  • Onsdag kl. 14:00–15:00 
  • Fredag kl. 09:00–10:00

Personer som har varig (over 2år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom, kan få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo utfra Folketrygdens regelverk. Helsepersonell må dokumentere behovet for hjelpemidler der funksjonstapet kan kompenseres helt eller delvis ved bruk av tekniske hjelpemidler. Vi kommer som regel på et hjemmebesøk og gjør en vurdering, og søknad fylles ut av ergoterapeut i Enebakk kommune.

Krykker (med brodder) lånes ut på Enebakk Servicetorg mot et depositum på 400,- kr. Beholdningen vil variere med antall utlån til enhver tid. Utlånstid er 4 måneder. Hvis krykkene beholdes ut over dette vil depositumet tilfalle Servicetorget, og låner står fritt til å beholde krykkene hvis de ønsker dette. Ved utlån signerer låner på en kontrakt der dette kommer frem.

Målgruppe

Barn, voksne og eldre med motoriske utfordringer, sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, hvor funksjonstapet kan kompenseres helt eller delvis ved bruk av tekniske hjelpemidler.

Kontakt ergoterapitjenesten:
Telefon: 64 99 22 30 / 64 99 20 00
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no
Postadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
Besøksadresse: Enhet for ReHabilitering og FriskLiv, Ignagard bo- og servicesenter, Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk

Har du behov for kortvarig utlån av enkle hjelpemidler så kan du ta kontakt direkte med hjelpemiddeltekniker:
Telefon: 940 10 933

Vedlegg:

Søknadsbehandling og behandlingstid

For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget. Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Forespørselen om hjelpemidler vurderes i kommunen etter en prioriteringsnøkkel basert på alvorlighetsgrad og ergoterapeut vil ta kontakt senest tre uker etter forespørselen er mottatt.