Halvard Waade - Ordfører i Enebakk 1980-1983Waade var lokalpolitiker fra Høyre. Han var ordfører i Enebakk kommune fra 1980 til 1983.
Han har i de senere år vært aktiv i lokale lag og foreninger i Enebakk, ikke minst som mangeårig leder for Enebakk pensjonistforening.

Waade døde 25.10.2021 og begraves fra Enebakk kirke, torsdag 04.11.2021 kl. 10.30.
Han ble 85 år gammel.

Våre tanker går til Waades familie.

Minneside - Halvard Waade 31.12.1936 - 25.10.2021 (Jølstad begravelsesbyrå)

Halvard Waade på Wikipedia