Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 – Enebakk kommune

Du kan stemme fra 1. juli

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august avgi tidligstemme i servicetorgets åpningstid kl 08.00 – 15.30.

Ta med legitimasjon.

Ordinær forhåndsstemming starter 12. august.

 

Ordføreren
Leder av valgstyret