FHI anbefaler nå at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine.

I Enebakk kan nå omsorgspersoner til barn over 12 år med alvorlig grunnsykdom bestille vaksinering. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. Alle med foreldreansvar må samtykke til vaksineringen. Det er bare vaksinen fra Pfizer (Comirnaty) som per nå er godkjent for barn og unge fra 12 års alder.

Denne anbefalingen gjelder først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under.

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Trisomi 21
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Time til vaksinering bestilles på e-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no, eller telefon: 64 99 22 15.

Ved usikkerhet om barnet er i målgruppen må fastlege eller spesialist/barnelege som har oppfølging av behandling kontaktes.

Vaksinasjon av barn må være samtykket. Les mer på: https://www.fhi.no/publ/brev/tilbud-om-vaksine-til-barn-og-ungdom-i-alderen-12-15-ar-med-alvorlig-grunns/