Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler. Aldersgruppen vil i første omgang tilbys én vaksinedose.

Enebakk kommune er godt i gang med å planlegge hvordan vaksineringen skal foregå. Vi starter trolig 10. september.

Vi kommer tilbake med mer utfyllende informasjon, trolig i begynnelsen av neste uke. Kommunens nettsider oppdateres fortløpende.

I mellomtiden oppfordres foreldre og barn til å sette seg inn i faktainformasjon om vaksinen slik at de kan ta et informert valg. Personer under 16 år skal høres, selv om det er foreldrene som tar det endelige valget om barnet skal ta vaksinen eller ikke.

– Informasjonsmateriell beregnet på 12-15-åringene er tilgjengelig på fhi.no