Enebakk kommune har opprettet samtaletelefon for barn og unge. Her kan du treffe voksne som har tid til å snakke med deg om hvordan du har det. 

Enebakk kommune har fortsatt et skolehelsetjenestetilbud og et tilbud fra helsestasjon for ungdom.

Om du er i behov for kontakt med skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom vedrørende fysisk, psykisk eller seksuell helse kan du ta kontakt ved å bruke det samme telefonnummeret.

Du ringer 64 99 20 30 og velger tastevalg 1 for samtaletelefon, og tastevalg 2 for skolehelsetjeneste/helsestasjon for ungdom.

 

Begge linjene har åpent fra kl. 08:00 til 15:30 mandag til fredag.