Det er ingen offentlig tilfluktsrom i Enebakk komme.
De nærmeste finnes i Lillestrøm, Lørenskog, Sørmarka og Spydeberg.

Det skilles mellom offentlige og private tilfluktsrom:

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å gi vern til allmennheten; det vil si at mennesker som er i nærheten kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier de offentlige tilfluktsrommene, og i Enebakk er det altså ingen offentlige tilfluktsrom. Ved offentlige tilfluktsrom vil det være skilting ute på gata.

Private tilfluktsrom er bygget og dimensjonert for å kunne gi vern til de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der rommet er. De er privat eide og eieren har selv ansvaret for vedlikehold, mens Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn også med de private tilfluktsrommene. Private tilfluktsrom har kun skilting innvendig slik at de som bruker bygget skal kjenne til at de er der. 

Beredskapskoordinator i Enebakk kommune opplyser at det i Enebakk kommune er ca 20 såkalte private tilfluktsrom. Disse ligger eksempelvis ved skoler, Rådhuset, større bedrifter osv. 

Det er ikke forhøyet beredskap i Norge, og vi forholder oss til regjeringens uttalelse om at trusselbildet mot Norge er uendret. Sivilforsvaret som beredskapsetat har ikke forhøyet beredskap, og det opplyses at den norske befolkningen kan leve som normalt.

Adresseoversikt tilfluktsrom i nærheten av Enebakk kommune:

Storgata 11 A, 2050 Jessheim (200 offentlige plasser)
Sveavegen 17, 2053 Jessheim (500 offentlige plasser)
Gamle rådhus, Strømsveien 74, Strømmen
Vassøyholtet, Strømsveien 9, Strømmen
Lillestrøm Torv, Torvet 6, Lillestrøm by
Vigernes skole, Vigernesgata 1, Lillestrøm by
Tærud Fjellhall, Tæruddalen 85, Skedsmokorset
Enga fjellhall, Engaveien 6, Fetsund

I Lørenskog er det ett offentlig tilfluktsrom i Skårerhallen ved Løkenåsen skole.

På Sivilforsvarets hjemmesider ligger et kart over offentlige tilfluktsrom

https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/