Vi trenger deg som er utdannet sykepleier, hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider eller er student under en av helseutdanningene til å arbeide hos oss.
Øvrige med relevant erfaring innenfor yrket kan også søke.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Uttrykning på trygghetsalarmer (hjemmesykepleien)
  • Pleie og stell til pasienter
  • Forefallende oppgaver
  • Øvrige oppgaver etter kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Interesse for omsorgsyrket og opptatt av å gi brukere og pasienter gode tjenester
  • Faglig engasjement, trygghet og selvstendighet
  • Evne til nytenkning og fleksibilitet
  • Gode norsk kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter, minimum språkprøve B 2
  • Personlig egnethet
  • Førerkort klasse B (krav i hjemmesykepleien)

 

Vi kan tilby en utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingene, kontakt:
Hjemmesykepleien: Marianne da Cruz på tlf 64 99 20 00
Sykehjemmene: Trine Hagelin på tlf 40 40 87 97

Det må fremkomme av søknaden hvorvidt du ønsker å jobbe i sykehjem eller hjemmesykepleien.

Velkommen til oss !!

Søknadsfrist: 23.oktober 2019

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.