Gaupeveien bofellesskap

Gaupeveien bokollektiv ligger i Ytre Enebakk og gir botilbud til 4 personer med utviklingshemming. Det gis også tilbud om avlastning. Det ytes også tjenester til en hjemmeboende bruker som har egen personalgruppe.

Adresse: Gaupeveien 26 
Telefon: 64 99 22 50
Avdelingsleder: Marit Sethern

Nylende bofellesskap

Nylende bokollektiv ligger i Ytre Enebakk og yter heldøgns tjenester til 4 personer med utviklingshemming. Det ytes miljøarbeidertjenester til personer som bor i egne leiligheter uten tilknytning til personalbasen. Brukerne har varierende bistandsbehov, og tjenesten er individuelt tilpasset. 

Adresse: Kopåsveien 5
Telefon: 64 99 22 40
Avdelingsleder: Lillian Stabbetorp

Sløssåsveien bofellesskap

Sløssåsveien bofellesskap ligger i Ytre Enebakk og gir botilbud til 5 brukere med utviklingshemming. Det ytes miljøarbeidertjenester til personer som bor i egne leiligheter uten tilknytning til personalbasen. Brukerne har varierende bistandsbehov, og tjenesten er individuelt tilpasset. 

Adresse: Sløssåsveien 24
Telefon: 474 67 875
Avdelingsleder: Lillian Stabbetorp
Koordinerende sykepleier med fagansvar: An-Helen Demir