I henhold til vedtatte retningslinjer for stønad til kulturformål utlyses:

  • Grunnstønad til frivillige organisasjoner i Enebakk.
  • Tilskudd til drift og vedlikehold av idrettsanlegg, kulturbygg/forsamlingslokaler og lekeplasser.

Søknadsskjema og retningslinjer kan hentes på http://kultur.enebakk.no/lag-og-foreninger/ eller fås ved henvendelse til kulturtjenesten, tlf 64 99 20 00.
 

Søknadsfrist 30. april 2017

Søknad sendes Enebakk kommune, postmottak, 1912 Enebakk eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no