I henhold til vedtatte retningslinjer for stønad til kulturformål og kulturstipend utlyses:

• Grunnstønad til frivillige organisasjoner i Enebakk.
• Tilskudd til drift og vedlikehold av idrettsanlegg, kulturbygg/forsamlingslokaler og lekeplasser.
• Kulturstipend

Kulturstipend 2016

I henhold til vedtatte retningslinjer for kommunale stipend i Enebakk, utlyses kulturstipend 2016.

Søknadsskjema med retningslinjer kan lastes ned, eller fås ved henvendelse til kulturtjenesten, tlf: 64 99 20 00.

Søknadsfrist 4. mai 2016

Søknad sendes på e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

eller per post til:
Enebakk kommune
postmottak
1912 enebakk