Utvalg for kultur, oppvekst og skole har avsatt ramme for tilskudd til sommerferieaktiviteter rettet mot barn og unge i Enebakk.

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter. Du skriver en generell søknad, som må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

SØKNADSFRIST: 25. Februar 2019.

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknader sendes Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk,
eller på e-post til: postmottak@enebakk.kommune.no  

Søknadene merkes med saksnr 19/288.