Enhet for kultur, integrering og forebygging åpner nå opp for å motta søknader til sommeraktivteter rettet mot barn og unge i Enebakk. 

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter. Du skriver en generell søknad, som må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

Søknadsfrist 11. februar 2022

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknader sendes:
Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no.

Søknadene merkes med saksnr 2022/3 Tilskudd til sommerferieaktiviteter 2022