Enhet for kultur, integrering og forebygging åpner nå opp for å motta søknader til sommeraktivteter rettet mot barn og unge i Enebakk for 2021.  

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter. Du skriver en generell søknad, som må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

SØKNADSFRIST 10. februar 2021.

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknader sendes Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no. Søknadene merkes med saksnr 2021/582