Enebakk kommunestyre har vedtatt en ny tilskuddsordning rettet mot tiltak til integrering og aktiviteter for barn og unge utenfor faste aktiviteter. Tilskuddsordningen er en del av retningslinjer for stønad til kulturformål i Enebakk kommune. Ny § 5a lyder som følger:

 

Av tilskuddsrammene avsettes det hvert år, i forbindelse med den sektorvise

fordelingen, kr 100 000 til arrangementer/tiltak rettet mot integrering og

aktiviteter for barn/unge utenfor faste aktiviteter. Her menes tiltak som skiller

seg klart ut som en egensatsing rettet mot målgruppen.

Søknader skal inneholde opplysninger om målgruppen, aktiviteten, enkelt budsjett med utgifts/inntektsside.

Mottakere av tilskudd skal sende en enkel evaluering av tiltak/tilbud i etterkant av gjennomføringen.

 

Det er ingen bestemt søknadsfrist og det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for tilskuddsordningen.

 

Søknad sendes til:  postmottak@enebakk.kommune.no