Enebakk kommune har en plikt til å føre tilsyn med byggesaker, jf. plan- og bygningsloven § 25. For å oppfylle kommunenes tilsynsplikt, er det opprettet et felles tilsynskontor for Enebakk, Frogn, Nesodden og Ås kommune (StorFollo Tilsynskontor).

StorFollo Tilsynskontor skal påse at byggetiltak i de nevnte kommunene oppføres med god kvalitet i samsvar med bestemmelser gitt i, og i medhold av plan- og bygningsloven. 

StorFollo tilsynskontor gjennomfører både dokument- og inspeksjonstilsyn. Tilsyn kan skje både uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd. Spørsmål om tilsyn med byggesaker rettes til byggesaksavdelingen i Enebakk kommune: postmottak@enebakk.kommune.no