Regjeringens tiltakspakker:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

 

Oversikt over skatteetatens tiltakspakker:

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

 

Viken fylkeskommune regionale tiltakspakker:

https://viken.no/om-fylkeskommunen/koronavirus/tiltakspakke-for-vikensamfunnet/

 

Innovasjon Norges tiltakspakker:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/

 

Kompensasjonsordning for næringslivet:

https://kompensasjonsordning.no

 

Informasjon fra NAV for selvstendig næringsdrivende:

Selvstendig næringsdrivende og frilansere - søk kompensasjon når du mister inntekt på grunn av korona

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

 

 

 

Lokalt har vi Enebakk kommunes kraftfond:

https://www.enebakk.kommune.no/kommunens-kraftfond.6305724-312733.html