Tverrfaglig familieteam

Du kan få et lavterskeltilbud som gir veiledning og hjelp for familier med barn og ungdom i alderen 0-18 år og gravide som bor i Enebakk kommune. Tjenesten er gratis.

Hva er tverrfaglig familieteam?

Familieteam har faste medlemmer fra Helse barn og unge, PP-tjenesten, Barneverntjenesten og Enhet for psykisk helsearbeid og rus. SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge), NAV, Oppfølgingstjenesten, og andre instanser inviteres inn ved behov.

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Du kan ta kontakt med oss direkte, eller gjennom noen andre som henvender seg til oss for deg.

Hva kan jeg få hjelp til?

 • Noen å snakke med
 • Råd og veiledning, for eksempel med utfordringer knyttet til samspill, grensesetting og det å være foreldre
 • Veiledning i en vanskelig livssituasjon
 • Hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet i kommunen – vi kan være din «los» i systemet
 • Samarbeid med andre aktuelle tjenester

Hvem kan ta kontakt med Familieteam?

 • Foresatte, vordende foreldre, barn og ungdom
 • Barnehager, skoler og andre ansatte i kommunen
 • Andre samarbeidspartnere i kontakt med målgruppen

Hvordan jobber vi?

 • Foreldreveiledning og endringsarbeid
 • Rådgivning
 • Samtaler med barn og unge
 • Støttesamtaler
 • Familiearbeid
 • Veiledning av ansatte i kommunen som jobber med gravide, barn og unge

Tverrfaglig familieteam har møter annenhver torsdag kl. 13:45-15:00, med unntak av i skolens ferier. Møtet avtales på forhånd med koordinator.

Sted: Tverrfaglig familieteam har møter i nye Familiens hus i Kirkebygda, men vi kan også gjennomføre møter i barnehagen og på skolen.

Kontakt oss

Tverrfaglig familieteam holder til i Familiens hus i Kirkebygda. Kontakt oss gjerne på telefon, e-post eller brev.

Kristine Warholm, koordinator for tverrfaglig familieteam
E-post: kristine.warholm@enebakk.kommune.no
Telefon: 477 96 496

Tverrfaglig familieteam kan også kontaktes via helsestasjonen i Enebakk.
E-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no eller via eDialog (trygg og sikker sending)
Telefon: 64 99 22 10

Besøksadresse
Familiens hus, Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk

Postadresse
Tverrfaglig familieteam, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk