Aktivitetshuset Huset

Huset er et sted for aktivitet og kontakt for voksne mennesker som har psykiske utfordringer og som trenger et trygt sosialt fellesskap. Vi ønsker at Huset skal gi muligheter for vekst og utvikling gjennom felles aktiviteter.

Slik blir du deltaker av Huset

Du trenger ikke henvisning. Vi ønsker at du tar kontakt med oss telefon 476 93 097 før du kommer første gang. Du blir tilbudt samtale og omvisning. I samtalen informerer vi om Husets regler og aktiviteter. Du kan informere oss om det du synes er viktig at vi vet om deg. Omvisningen foregår alltid på tirsdager klokken 10:30 før ordinær åpningstid klokken 11:00.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, men du må regne med å betale for mat og materialer som benyttes. Det kan være egenandel på enkelte kurs.

Åpningstider

  • Tirsdag: kl. 11:00 – 15:00
  • Onsdag: kl. 11:00 – 14:00 turdag
  • Fredag: kl. 10:00 – 14:00

Kontakt

Telefon: 476 93 097

Besøksadresse:
Kirkebygda, Ignaveien 16, 1912 Enebakk