Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet for å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnad på offentlige kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Funksjonshemmede som har behov for å ha med seg ledsager på fritidsaktivitet kan søke om ledsagerbevis. Kortet gir fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som eier ledsagerbeviset betaler gjeldende inngangspris, ledsager går gratis.

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av offentlige kultur- og fritidsarrangementer.

Hvor gjelder ledsagerbeviset?

Ordningen med ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre. 

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen. 

Ved utstedelse av beviset vurderer bostedskommunen hvor lenge beviset skal være gyldig. Gyldighetsdato påføres beviset.

Du kan lese mer om ledsagerbevis på helsenorge.no

Slik søker du

Du kan søke om ledsagerbevis ved å logge inn med ID-porten i skjemaet under. Du kan søke på egenhånd eller på vegne av noen andre.

Søk om ledsagerbevis

Dette må du legge ved søknaden

  • Bilde av deg selv
  • Uttalelse fra lege eller helsepersonell kan bli etterspurt

Fornyelse av ledsagerbevis

Ved fornyelse trenger du ikke å levere ny søknad dersom du har ledsagerbevis utstedt av Enebakk kommune fra før. Da trenger vi bare navnet ditt, og nytt bilde.  

Send navn og nytt bilde til: postmottak@enebakk.kommune.no  
Merk eposten “Ledsagerbevis - fornyelse”. 

Dersom du har ledsagerbevis utstedt av en annen kommune må vi ha ny søknad sammen med bilde for å registrere deg i systemene våre.