Hjemmehjelp - praktisk bistand

Hjemmehjelp (praktisk bistand) er en betalingstjeneste for deg som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • renhold av rom som er i daglig bruk
  • vask av tøy
  • bytte av sengetøy
  • oppvask
  • søppeltømming

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Har ikke hjemmehjelpen kommet?

Eller trenger du å gi praktiske beskjeder til hjemmehjelpen?

Ring praktisk bistand: 64 99 21 60

Hvem kan få praktisk bistand? 

Tjenesten er et tilbud til deg som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker. 

Slik søker du

Du søker praktisk bistand ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Du kan skrive ut søknadsskjemaet på papir, klikk på "Forhåndsvis skjema i pdf" og skriv ut.

Papirskjemaet sendes til:

Enebakk kommune
Enhet for rehabilitering, mestring og tildeling 
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Kontakt oss

E-post: tildeling@enebakk.kommune.no

Telefon: 64 99 22 20

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Hjemmehjelp - praktisk bistand i hjemmet - time/besøkspris

Hjemmehjelp - praktisk bistand i hjemmet - time/besøkspris
Sats (grunnbeløp) Time/besøkspris
Inntil 2 G 70 kroner
2-3 G 238 kroner
3-4 G 291 kroner
4-5 G 329 kroner
Over 5 G 348 kroner

Hjemmehjelp - praktisk bistand i hjemmet - betalingstak pr. mnd.

Hjemmehjelp - praktisk bistand i hjemmet - betalingstak pr. mnd.
Sats (grunnbeløp) Betalingstak pr. måned
Inntil 2 G 211 kroner
2-3 G 953 kroner
3-4 G 1 746 kroner
4-5 G 2 301 kroner
Over 5 G 3 479 kroner

G = grunnbeløpet i folketrygden