Aktiv fritid - støtte til klær og utstyr til fritidsaktivitet

Aktiv Fritid er et tiltak for å sørge for klær og utstyr til fritidsaktivitet for barn og unge i familier med lav inntekt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktiv Fritid har som overordnet mål å forebygge utenforskap og ekskludering. Dette ønsker vi blant annet å gjøre ved å gi alle som ønsker mulighet til å delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre jevnaldrende, uansett økonomi eller etnisk bakgrunn.

Du kan lese mer om lavinntektsfamilier hos Bufdir

Hvem kan få tilbudet?

Vi ønsker også å legge til rette for at alle har lik mulighet til å delta på egenorganisert fritidsaktivitet (lek og samvær med jevnaldrende) og organisert fritidsaktivitet.

Slik søker du

Du kan søke om å låne eller få tildelt utstyr til fritidsaktivitet, i tillegg til bekledning til fritidsaktivitet.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen - eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Søk støtte til Aktiv Fritid (DOC, 83 kB)

Ferdig utfylt og signert søknadsskjema sendes på e-post til: aktiv.fritid@enebakk.kommune.no

Eller per post til:
Enebakk kommune v/SLT-koordinator
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk