Tømming og vedlikehold av tics pack - hundeposebeholdere og avfallsbeholdere, utføres av Follo veidrift. De kan kontaktes på tlf: 64889600 eller på e-post: firmapost@veidrift.no