Info 21.06.16: Brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden, Indre Østfold opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Bakgrunnen er nedbør som har kommet det siste døgnet.

Se mer info her: http://www.follobrannvesen.no/totalforbud-mot-baalbrenning-delvis-opphevet.5800959-190698.html

 

Som følge av stor fare for gress- og lyngbrann, samt flere branner den siste tiden, har brannsjefen vedtatt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og utmark. Totalforbudet gjelder i Enebakk, Frogn, Nesodden og Oppegård,  Ski og  Ås kommune.
" I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.

Oppdatert informasjon om skogbrannfaren finnes på yr.no:  http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark alltid er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.
 

Her finner du god informasjon om reglene om bålbrenning: http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/