Om Co-mestring:

Trenger du hjelp til å håndtere bekymringer knyttet til korona? Det er mange ulike råd og tips der ute, og vanskelig å følge alle.

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i forbindelse med covid-19/korona-pandemien.

I denne perioden er vi mange som spør oss selv: Hva gjør vi nå? Hva gjør jeg nå når hverdagen er snudd opp ned av karantene og/eller sosial isolasjon? Hva gjør jeg nå når jeg er redd for at de jeg er glad i skal bli syke? Hva gjør jeg nå når jeg er isolert hjemme? Hva gjør vi når økonomien blir usikker? Og hva gjør vi nå når vi ikke kan besøke hverandre? 

Les mer om Co-mestring ved å klikke på lenken over.