Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tuberkuloseundersøkelse / smittevern

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Kommuneoverlegen er medisinskansvarlig for smittevernarbeidet i kommunen.
  Oppgaver innen smittevern;

  • Opplysning og forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer herunder tuberkulose
  • smitteverntiltak rundt enkeltsaker
  • ha oversikt over art og omfang av smittsomme sykdommer som forekommer i kommune

  For veiledning og behov for undersøkelse, ta kontakt med helsestasjonen:
  Enebakk helsestasjon
  Prestegårdsveien 3
  1912 Enebakk

  Telefon: 64 99 22 10 (man-tor kl. 08:00-15:30)
  E-post: Helsestasjonen@enebakk.kommune.no

   

  Beskrivelse

  Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse. Tuberkuloseundersøkelsen består av røntgenbilder av lungene og eventuelt en blodprøve. Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Den viktigste formen er lungetuberkulose. Denne kan være livstruende uten behandling. Undersøkelsen utgjør en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe tuberkulose.

  En person med tuberkulose har plikt til å rette seg etter legens anvisninger og om nødvendig la seg isolere for å motvirke at sykdommen spres til andre.

  Tuberkoloseundersøkelse er gratis.

  Målgruppe

  Disse personene har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. kapittel 3 i tuberkuloseforskriften:

  • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt
  • Flyktninger og asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
  • Personer som skal arbeide i helse- og omsorgstjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn, og som i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

  Pris for tjenesten

  Tuberkuloseundersøkelsen er gratis.

  Lover

  Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

  Se
  Tuberkuloseforskriften kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging mv.

  Smittevernloven § 7-1 Kommunens oppgaver og § 7-3 Det regionale helseforetakets ansvar

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. 
  Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes før tiltredelse.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Ved behov for undersøkelse, ta kontakt med Enebakk helsestasjon.

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 16:18