Nå er det hennes tur

Tv-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.
Årets TV-aksjon skal gi 400 000 kvinner mulighet til et bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt, bestemme over sin egen kropp, og å få sin stemme hørt gjennom engasjement og deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet.

Dette skaper ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i Mali, Niger, DR Kongo, Burundi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar.

Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974, og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midller per hode og antall frivillige.

Mer om TV-aksjonen på blimed.no

Enebakk kommune bidrar:

Enebakk kommune bidrar med kr. 2,- pr. innbygger i årets TV-aksjon, totalt kr. 22.136,-

Vi trenger bøssebærere:

I Enebakk organiseres TV-aksjonen av Frivillighetssentralen.
Ønsker du å være bøssebærer, kan du registrere deg på www.blimed.no

Det benyttes biler for å kjøre bøssebærere rundt til sine utdelte områder, det er derfor viktig at de får vite hvor mange som stiller på dagen. 
Ønsker dere å ta med dyr og/eller andre familiemedlemmer, gi beskjed til Frivillighetssentralen på tlf.: 994 91 912.

TV-aksjonen 2019 - Bli bøssebærer