Regjeringen har ikke meldt om endret trusselbilde for Norge, og befolkningen kan leve som normalt.
Enebakk kommune følger rådene til nasjonale myndigheter.

Bosetting av flyktninger

Krigen i Ukraina har resultert i den største flyktningestrømmen som noen gang har vært i Europa.

Kommunen bosetter fortløpende ettersom flyktningene får tildelt Enebakk som sin bosettingskommune.


Meld fra ved privat bosetting

Flesteparten av flyktningene som kommer til Norge fra Ukraina er forventet å komme gjennom det systemet vi har for mottak og bosetting av flyktninger, men det forventes også at en andel  kommer direkte til kommunene og bosetter seg hos familie og venner.

Dersom du har ukrainske statsborgere bosatt hos deg, må du ta kontakt med kommunen på tlf.: 64 99 20 00 for videre veiledning.

Det er viktig at alle som flykter fra krigen registrerer seg ved ankomst, det sikrer at de får de rettighetene de har krav på som flyktninger under kollektiv beskyttelse i Norge.

Har du besøkende fra Ukraina hos deg nå, så kan dere lese mer på hjemmesiden til UDI.
Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale tid, og eventuelt oppmøtested hvis du har behov for transport.
Telefonnummer:
400 26 190
Åpningstider for telefon:

  • Mandag til fredag kl. 09:00-20:00
  • Lørdag til søndag kl. 09:00-16:00

Nasjonalt ankomstsenter, Råde 

For å forberede kommunen på eventuell bosetting av flyktninger ønsker vi å kartlegge kapasitet og muligheter blant innbyggerne:

  • Har du en godkjent leilighet eller et hus som du ønsker å leie ut til flyktninger?
    Boligen bør ha minst soverom, og ligge i nærhet til offentlig kommunikasjon.
  • Behersker du ukrainsk eller russisk og kan stille opp som tolk ved akutt behov?

Send oss en e-post til postmottak@enebakk.kommune.no / britt.heidi.noer@enebakk.kommune.no

Oppgi kontaktinformasjon, og hva du kan hjelpe til med.

Kommunen vil registrere informasjon, og ta kontakt med deg dersom det blir aktuelt.
De som allerede har kontaktet oss trenger ikke sende inn informasjon på nytt.

Hvordan kan du hjelpe?

Mange vil bidra til hjelpearbeidet, og det finnes mange muligheter til å gjøre det. Vi oppfordrer til å bidra ved å støtte hjelpeorganisasjonenes innsats. De vet hva som trengs, og har erfaringen og apparatet til å levere effektiv bistand.

På Utlendingsdirektoratets sider finner du informasjon om hvordan du kan hjelpe flyktninger.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med en av de frivillige organisasjonene om du ønsker å bidra med pengestøtte eller annen nødhjelp.

Oversikt over kontaktinformasjon og nettsider med informasjon om de største norske humanitære organisasjonenes arbeid med Ukraina-krisen (regjeringen.no)

Frivillighet Norge følger situasjonen i Ukraina og grenseområdene, og har utarbeidet en oversikt over hvordan du kan hjelpe

Nytt fra nasjonale myndigheter

Regjeringen.no deler siste nytt og har laget en oversikt med spørsmål og svar om situasjonen i Ukraina.

På sidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du informasjon om jodtabletter på flere språk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en brosjyre om egenberedskap på 15 ulike språk, under overskriften "brosjyre og plakater".