Denne uken ble det gjennomført Kommunestyre for Barn og Unge her på rådhuset. De var utrolig dyktige, med kjempegode innspill, gode forslag og ikke minst en evne til å debattere og delta som imponerte alle som var tilstede!

 

De hadde tre viktige saker på sakslista:

 

1.      Å komme med innspill til sentrumsplanene på Flateby, i Kirkebygda og i Ytre Enebakk. De var kjempeflinke og hadde mange spennende forslag.

 

2.      Å plukke ut 5 hjertesaker som de ønsker å oversende til kommunestyret, og som skal jobbes videre med i det kommunale elevrådet

 

a.       Mulighet for lek og aktivitet i skolegården for alle

Hinderløype på skolen

b.      Leksefri og lengre skoledag

c.       Felles turer for 10. klassene EU og Mjær

Skidag eller lignende for alle - Vinteraktivitet

Lengre leirskole 7. trinn

Tryvannstur eller lignenede, hvert år for alle

Prahatur alle skoler 10. klasse

d.      Felles buss kort for alle skolelever frem til kl. 18.00

e.      Bevare ungdomsklubben Flateby

 

3.      Fordele 100 000kr til gode tiltak i skolene i Enebakk. Her ble det god diskusjon, gode innlegg og til slutt en avstemning mellom to forslag til løsning som begge var gode og ivaretok alle skolene.