Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 24 år. Tjenesten består av helsesykepleier og lege. Helsestasjon for ungdom i Enebakk kommune er åpen hver torsdag 14:00-17:00 (stengt i skoleferier).

 • For å komme på HFU må du bestille time. Time kan bestilles via telefon 64992210 mellom 08:00 og 15:00.
  Om du går på ungdomsskolen i Enebakk kommune, kan du ta kontakt med helsesykepleier på skolen din for hjelp til timebestilling.
 • Ikke møt opp om du er syk
 • Bruk hånddesinfeksjon i gangparti før du går inn i ventesonen

Tilbudet ved HFU Enebakk kommune innebærer:

 • Prevensjonsveiledning, resept på prevensjon samt innsettelse av p-stav og spiral. Hvis du har behov for p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav eller spiral, og er mellom 16 og 21 år, får du økonomisk støtte for å dekke hele eller deler av kostnadene for prevensjon.
  For innsettelse av p-stav eller spiral må det bestilles time. Ta kontakt med helsestasjonen.
 • Veiledning, selvtester og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner

Veiledning i forbindelse med temaer:

 • Angrepiller / Abort
 • Graviditet
 • Psykiske og sosiale problemer
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Forelskelse/kjærlighet
 • Spiseforstyrrelser
 • Rus (drikker for mye alkohol, bruker hasj eller andre rusmidler?)
 • Vanskelige hjemmeforhold
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Andre ting du måtte lure på

 Bilderesultat for facebook  

Følg Enebakk helsestasjon for ungdom på Facebook

Ruskontrakt

 
Ruskontrakt er et tilbud til ungdom fra 13- 21 år som blir tatt for brudd på narkotikalovgivningen, eller som selv ønsker å gå på ruskontrakt på bakgrunn av risikofylt atferd relatert til rus. Kontrakten innebærer samtaler og urintesting over 8 måneder. Ruskontrakt ved Helse barn og unge er et lavterskeltilbud i samarbeid med forebyggende enhet i politiet.
 
Ungdommen og foresatte gjennomfører samtaler hos sykepleier i rusforebyggende arbeid og familieterapeut. Urinprøver er en liten del av den totale oppfølgningen, ca 25 %, mens samtalene i forhold til endringsarbeid utgjør 75 % av oppfølgingen. Samtalene skal sikre den unge trygghet og kontinuitet gjennom kontakt med en profesjonell voksenperson, og vil være til hjelp for ungdommen på vei mot en rusfri hverdag.
 
Ungdommene fanges opp gjennom bekymringsmeldinger fra barnevernet og politi. Henvendelser vedrørende ruskontrakter kan også komme fra ungdom, foresatte og skole.
 
Ved spørsmål eller bekymring knyttet til ungdom og rus:
Ta kontakt med sykepleier Ada Svarstad Solberg på telefon 406 33 790 eller på epost: ada.svarstad.solberg@enebakk.kommune.no

Hvor finner du oss?

For mer informasjon, kontakt helsestasjonen, tlf. 64 99 22 10 (kl. 08.00-15.00) / 64 99 22 20 (kl. 14.00 - 17.00)

e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no

Besøksadresse: Lotterudveien 23 -"Lille huset" (gult hus ved siden av Kirkebygden barnehage). Døren låses klokken 15:00, etter dette må du ringe på døren.

Postadresse: Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk


Tjenesten er gratis


Nyttige linker:

Informasjonssider der du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke temaer innen helse:

www.helsenorge.no

Vaksiner:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Informasjon knyttet til det å være ung:

www.ung.no 

Psykisk helse:

https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse

Rus:

http://www.rustelefonen.no/fakta-om-rusmidler/?gclid=CNDP9oy6ssgCFar4cgod0DQCzg

Seksuell legning:

http://www.skeivungdom.no

Seksualitet og prevensjon: 

http://www.sexogsamfunn.no/

Veiledningstjeneste for gravide:

http://www.amathea.no/


Barnas alarmtelefon: 116 111 (gratis alarmtelefon)
e-post: alarm@116111.no

Enebakk legesenter: 64 99 35 00
Øyeblikkelig hjelp i kontortid: 64 99 35 35
Legevakt: 116 117
Giftinformasjonen: 22 59 13 00
Barnevernet: 64 99 20 00
Barnevernvakta: 917 19 615 utenom kontortid
Krisesenter i Follo: 64 97 23 00
Krisesenter på Romerike: 63 81 41 78