Ved Vik bro utbedres nå rekkverket, som har vært i dårlig stand.
Det skal støpes ny plate på det ytre feltet og monteres ny kantdrager. I tillegg kommer nytt rekkverk.

 

Arbeidene vil senest være ferdige i løpet av uke 28.

 

Det er etablert lysregulering, men manuell dirigering vurderes i rushtrafikken.

 

Kontaktinformasjon ved spørsmål:
Statens vegvesen, Ressursavdelingen, Bru
www.vegvesen.no

firmapost-ost@vegvesen.no

 

Følg med på trafikkmeldingene her