Som sist deler vi ut et middel bestående av avfallsprodukter fra øl-produksjon og Nemaslug.
Øl-produktene trekker til seg sneglene, mens Nemaslugen tar livet av dem.

Ta med deg en tom melkekartong, isboks eller lignende. 1 liter blanding er nok til å dette over et mål med areal.

Dersom du har friområder i nærheten av der du bor, kan du legge ut noen "baller" i kanten av dette, så sprer Nemaslugen seg innover i området.

Du kan finne oss tre forskjellige steder i kommunen, kl 18:00 - 20:00 på tirsdag:

  • Flateby - Parkeringsplassen ved Hauglia
  • Kirkebygda - Heier veistasjon
  • Ytre Enebakk - Parkeringsplassen ved Mjærhallen

Bruksanvisning for blandingen:

  • Husk å bruke hansker
  • Middelet er ferskvare, så det må brukes innen tre døgn
  • Middelet er ikke skadelig for hverken mennesker eller dyr
  • Forme middelet (Nemaslug) i små baller, og legg dem ut i omkring på områder der brunsneglen er. Legg det i skyggen!
  • Klipp gjerne brunsneglen i to når den kommer for å spise "maten", men ikke plukk sneglene. Når de dør sprer de Nemaslug videre til andre brunsnegler. Det tar inntil 7 dager før middelet dreper sneglene.
  • Vask hendene etter bruk

Med hilsen

Enebakk kommune
Enebakk Hagelag
Flateby Vel