Myndighetene kom den 29.04.20 med utvidete retningslinjer i forhold til testing, hvor alle i befolkningen med mer diffuse symptomer som kunne gi mistanke om covid-19 burde vurderes for testing.

Det er fortsatt slik at personer som får en akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust skal testes hvis de tilhører følgende 6 grupper:​
  1. Har behov for innleggelse
  2. Er beboer i sykehjem
  3. Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Er person over 65 år med underliggende sykdom
  5. Er i karantene pga nærkontakt til bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
  6. Ansatte, barn eller elev i barnehage, skole eller skolefritidsordning

Når det gjelder alle andre med mer diffuse symptomer, men hvor man allikevel ikke sikkert kan utelukke covid-19, så er myndighetenes råd om at man ser dette an hjemme i 2 døgn. 

Enebakk kommune vil som før prioritere testing av de nevnte 6 gruppene.
Inntil ny informasjon kommer så vil de i befolkningen med mer diffuse symptomer ikke automatisk bli testet.

Personer som blir akutt syke og som vil ha behov for legetilsyn og eventuelt innleggelse må kontakte sin lokale legevakt/luftveismottak på helg, og ellers ta kontakt med fastlegen på hverdager.

Kurt Hetland,
kommuneoverlege