Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaksine

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder:

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

  Reisevaksinasjonskontorer finnes i Follo og Nedre Romerike.

  Målgruppe

  Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

  Kriterier/vilkår

  Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  Samarbeidspartnere

  Vaksinasjonskontoret for Follo DA
  Adresse: Ski helsestasjon, Kirkeveien 3, 1400 Ski
  Telefon: 971 87 065

  Vaksinasjonskontoret i Rælingen
  Adresse: Bjørnholthagen 6, 2008 Fjerdingby
  Telefon: 63 83 58 77 / 64 80 24 20 00

  Pris for tjenesten

  Barnevaksinasjon er gratis.

  Øvrige vaksiner betales av pasienten.

  Lover

  Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
  helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
  smittevernloven kapittel 3 

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 16.10.2018 11:47