Stortingsvalget 2021 avholdes i Enebakk kommune søndag 12. og mandag 13. september. I feltene nedenfor finner du informasjon om dette.

I år oppfordrer vi de som har bestemt seg for hva de skal stemme, om å benytte muligheten til å forhånddstemme. 
Dette kan gjøres i perioden 10. august til 10. september på Servicetorget i Rådhuset. Se åpningstider lenger ned på siden.

Valg.no (lenke til offentlig informasjonsside)

Valgdirektoratet har egen nettside med nyttig informasjon om valget, som bl.a. smittevern og pandemien. Siden oppdateres fortløpende.

For å komme til valg.no trykker du her.

Smittevern i forbindelse med valggjennomføring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

Les smittevernveilederen her (regjeringen.no)

Hvem kan stemme ved stortings- og sametingsvalg

Du har stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntall

Alle med stemmerett står i manntallet i den kommunen der de var registret som bosatt i folkeregisteret pr 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Du bør i god tid før valgdagen sjekke om du står i manntallet og kan stemme. Manntallet for Enebakk er utlagt på følgende steder:

 • Servicetorget i Enebakk herredshus
 • Enebakk bibliotek
 • Post i butikk, Flateby
 • Våg post, Ytre Enebakk

Stemmerett ved årets valg har alle som ikke har mistet stemmeretten og som har fylt 18 år innen utgangen av 2021 og som enten er:

 • Norske statsborgere som er eller har vært registret bosatt i Norge
 • Statsborgere i andre nordiske land som er registret bosatt i Norge senest 30. juni 2021
 • Øvrige utenlandske statsborgere som er registrert bosatt i Norge sammenhengende de 3 siste årene før valgdagen.

Digitalt valgkort

Ved årets stortings- og sametingsvalg får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Tidligstemmegivning

Har du ikke mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagene?

 Da kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august, avgi stemme på servicetorget etter avtale på telefon 64 99 20 00.

Husk å ta med legitimasjon!

Vil du forhåndsstemme

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 13. september 2021, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

På servicetorget, i Herredshuset, vil det være anledning til å forhåndsstemme ordinært fra tirsdag 10.august til og med fredag 10.september.

Det vil være langåpent til kl. 19.00, følgende dager:
19. august
24. august
26. august
30. august
1. september og
10.september.

Det er lørdagsåpent kl. 10.0 - 15.00 følgende dager:
28.august
4.september

Åpningstider på valgdagene

 • Søndag 12. september kl. 12.00 – 20.00
 • Mandag 13. september kl. 09.00 – 21.00

Hvor kan jeg stemme

Enebakk rådhus, Presegårdsveien 4, 1912 Enebakk (klikk her for å se i Google Maps)
Mjærhallen, Lillestrømveien 31, 1914 Ytre Enebakk (klikk her for å se i Google Maps)
Flateby samfunnshus, Borgengrenda 1, 1911 Flateby (klikk her for å se i Google Maps)

Ambulerende stemmegivning ved sykdom, uførhet eler isolasjonsplikt pga. covid-19

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredagen før valgdagen.

Forhåndsstemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som er i pålagt karantene eller sitter i karantene grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredagen før valgdagen.

Vil du delta som valgmedarbeider

Valget avvikles i Enebakk kommune søndag 12. september kl 12.00 til 20.00 (to skift), og mandag 13. september kl. 09.00 – 21.00 (to skift).

Disse dagene trenger vi engasjerte personer til å delta i valglokalene på de følgende steder:

 • Flateby Samfunnshus, 1911 Flateby
 • Enebakk Herredshus, 1912 Enebakk
 • Mjærhallen, 1914 Ytre Enebakk

Hvem kan være valgmedarbeider:

 • Du må fylle 18 år i løpet av 2021
 • Du kan ikke stå oppført på noen av valglistene
 • De viktigste oppgavene til valgmedarbeiderne er å legge til rette for og ta imot stemmer på valgdagene, samt veilede velgere ved behov.

Alle som jobber som valgmedarbeider må gjennomføre obligatorisk opplæring. Opplæringsdagen vil bli i slutten av august.
Godtgjøring etter kommunens satser.

Synes du dette høres interessant ut? Send e-post til postmottak@enebakk.kommune.no, eller ta kontakt med Sonja Tomasbråten, telefon: 64 99 20 00.