Stortingsvalget 2021 avholdes i Enebakk kommune søndag 12. og mandag 13. september. I feltene nedenfor finner du informasjon om dette.

I år oppfordrer vi de som har bestemt seg for hva de skal stemme, om å benytte muligheten til å forhånddstemme. 
Dette kan gjøres i perioden 10. august til 10. september på Servicetorget i Rådhuset. Se åpningstider lenger ned på siden.

Valg.no (lenke til offentlig informasjonsside)

Valgdirektoratet har egen nettside med nyttig informasjon om valget, som bl.a. smittevern og pandemien. Siden oppdateres fortløpende.

For å komme til valg.no trykker du her.

Smittevern i forbindelse med valggjennomføring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

Les smittevernveilederen her (regjeringen.no)

Hvem kan stemme ved stortings- og sametingsvalg

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Står du i manntall

Alle med stemmerett står i manntallet i den kommunen der de var registret som bosatt i folkeregisteret pr 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Du bør i god tid før valgdagen sjekke om du står i manntallet og kan stemme. Manntallet for Enebakk er utlagt på følgende steder:

 • Servicetorget i Enebakk herredshus
 • Enebakk bibliotek
 • Post i butikk, Flateby
 • Våg post, Ytre Enebakk

Digitalt valgkort

Ved årets stortings- og sametingsvalg får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valgdirektoratet sender ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette markerer starten på valget, sier direktør for Valgdirektoratet Bjørn Berg.Valgkort digitalt - illustrasjonsbilde Valgdirektoratet.jpg

Fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme.

En bekreftelse på stemmeretten, men ikke nødvendig for å stemme

 • Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved årets stortingsvalg, sier direktør for Valgdirektoratet Bjørn Berg.

I tillegg vil du finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. I år sendes også valgkortene ut digitalt.  Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere.

 • Det eneste du MÅ ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, så får du stemt, fastslår direktøren.

Berg legger til at det er noen som lurer på om man kan stemme på nett med digitalt valgkort, men det kan man ikke. Det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres, og velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere. Man kan stemme i hele landet fram til 10. september. På valgdagen må man stemme i kommunen der man er folkeregistrert.

Sendes til din digitale postkasse og varsler deg med SMS

Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får fortsatt valgkort tilsendt på papir.

Totalt skal det sendes ut over 3,5 millioner digitale og ca 300 000 valgkort på papir.

 

Les mer om digitale valgkort på valg.no

Tidligstemmegivning

Har du ikke mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagene?

 Da kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august, avgi stemme på servicetorget etter avtale på telefon 64 99 20 00.

Husk å ta med legitimasjon!

Vil du forhåndsstemme

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 13. september 2021, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

På servicetorget, i Herredshuset, vil det være anledning til å forhåndsstemme ordinært fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september, i servicetorgets åpningstid kl. 08:00-15:30.

Det vil være langåpent til kl. 19.00, følgende dager:
19. august
24. august
26. august
30. august
1. september og
10. september.

Det er lørdagsåpent kl. 10.0 - 15.00 følgende dager:
28.august
4.september

Åpningstider på valgdagene

 • Søndag 12. september kl. 12.00 – 20.00
 • Mandag 13. september kl. 09.00 – 21.00

Hvor kan jeg stemme

Enebakk rådhus, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk (klikk her for å se i Google Maps)
Mjærhallen, Lillestrømveien 31, 1914 Ytre Enebakk (klikk her for å se i Google Maps)
Flateby samfunnshus, Borgengrenda 1, 1911 Flateby (klikk her for å se i Google Maps)

Ambulerende stemmegivning/stemme hjemme ved sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt pga. covid-19

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan stemme der de oppholder seg. For å avgi stemme hjemme må du henvende deg til kommunen på telefonnummer: 64992000 innen mandag 13. september kl. 10:00.

Vil du delta som valgmedarbeider

Valget avvikles i Enebakk kommune søndag 12. september kl 12.00 til 20.00 (to skift), og mandag 13. september kl. 09.00 – 21.00 (to skift).

Disse dagene trenger vi engasjerte personer til å delta i valglokalene på de følgende steder:

 • Flateby Samfunnshus, 1911 Flateby
 • Enebakk Herredshus, 1912 Enebakk
 • Mjærhallen, 1914 Ytre Enebakk

Hvem kan være valgmedarbeider:

 • Du må fylle 18 år i løpet av 2021
 • Du kan ikke stå oppført på noen av valglistene
 • De viktigste oppgavene til valgmedarbeiderne er å legge til rette for og ta imot stemmer på valgdagene, samt veilede velgere ved behov.

Alle som jobber som valgmedarbeider må gjennomføre obligatorisk opplæring. Opplæringsdagen vil bli i slutten av august.
Godtgjøring etter kommunens satser.

Synes du dette høres interessant ut? Send e-post til postmottak@enebakk.kommune.no, eller ta kontakt med Sonja Tomasbråten, telefon: 64 99 20 00.