15. mai til 15. september

Flateby Vannverk SA, og Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA innfører vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune fra 15. mai til 15. september.

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer, 3 dager pr uke etter følgende plan:

Hus i veg med like husnummer (2 - 4 - 6 - osv.), kan vanne mandag, onsdag og fredag mellom kl. 19.00 og 21.00.
Hus i veg med ulike husnummer (1 - 3 - 5 - osv.), eller manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag mellom kl. 19.00 og 21.00.

  • Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet 1/2" slangekran, i vanningstidene.
  • Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid.
  • Bilvask med slange eller høytrykksspyler er tillatt utenom vanningstidene.
  • Utenom vanningstidene skal slange være frakoblet kran.
  • Bruk av drypp-/svetteslange er ikke tillatt.

Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis, mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål: