Både Flateby Vannverk og Kirkebygden/Ytre Enebakk Vannverk anmoder alle om å respektere vanningsrestriksjonene. Vannverkene registrerer at forbruket er for høyt gjennom hele dagen, og opplyser at dersom restriksjonene ikke respekteres vil vannverkene kunne innføre totalforbud mot vanning med øyeblikkelig virkning. Vannverkene vil nå iverksette kontroller.

Det er ulike regler for vanning hos de to vannverkene. Les mer om reglene for hagevanning for abonnenter tilknyttet:

- Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk: http://www.enebakkvann.no/

- Flateby Vannverk: https://www.flatebyvannverk.no/