Det har 31.05.2018 vært en større vannlekkasje på Flateby.
Denne er nå stengt av, og alle skal ha fått tilbake vannet. Er vannet i springen ditt brunt, anbefaler vannverket at rista i krana tas ut og at vanent får renne til det blir klart.
Ut over dette oppfordres alle til å fortsatt ta hensyn til vanningsrestriksjonene.