Fra og med uke 17 vil det pågå rive- og byggearbeider i Vågliveien 43. Det opplyser avdeling for Teknikk og samfunn i Enebakk kommune. 

Det skal rives et bygg og settes opp et nytt og i den forbindelse vil det være noe anleggstrafikk og anleggsstøy i en periode fremover. Det vil også bli utført sprengningsarbeider på tomten i uke 19 og 20.

Vi håper på forståelse for dette og det etterstrebes å være til minst mulig sjenanse for naboer i området.

Ved spørsmål vedrørende arbeidene, ta kontakt med servicetorget i kommunen eller direkte med byggeplassen.