Etter Forvaltningslovens § 16 forhåndsvarsles det herved om at det vil bli innsendt forslag til reguleringsendring av detaljreguleringsplanen for Lyserbråten og Nosa i Enebakk kommune. Plan ID 3028/448. Planen regulerer friluftsliv og fritidsbebyggelse på området og er fra 2014.

 

Endringene kommer som følge av behov for tilpasninger underveis i utbyggingsprosessen.

 

Endringene er beskrevet i vedlagte beskrivelse av planendringene.

Det vedlegges forslag til revidert plankart og reviderte bestemmelser.

Det vedlegges også godkjent plankart med tilhørende bestemmelser til sammenligning.

 

Eventuelle kommentarer og innspill til forslaget må være innsendt senest 4. mai 2021.

 

Vi kan motta dette på e-post: post@marlowarkitekter.no