Foreldrebetaling og moderasjonsordninger for brukerbetaling i barnehage i Enebakk kommune følger de satser som vedtas i Stortinget i det årlige budsjettvedtaket.

I statsbudsjett 2021 er maksprisen fastsatt til kroner 3 230,- per måned fra og med 1. januar 2021.

Enebakk kommune vil fra 01.01.2021 sette opp foreldrebetalingen i barnehage i tråd med det som blir vedtatt i statsbudsjettet.

Dagens moderasjonsordninger om at foreldrebetaling for barn i barnehage skal utgjøre maksimalt seks prosent av familiens samlede inntekt, samt 20 timer gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer for husstander med lav inntekt videreføres.

 

Med vennlig hilsen,

Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef

 

Natalia Nowak-Kunc

rådgiver