Foreldrebetaling og moderasjonsordninger for brukerbetaling i barnehage i Enebakk kommune følger de satser som vedtas i Stortinget i det årlige budsjettvedtaket.

I statsbudsjett 2022 er maksprisen fastsatt som følger:
Jan – juli kr 3 315,-
August – desember kr 3 050

Enebakk kommune vil fra 01.01.2022 sette opp foreldrebetalingen i barnehage i tråd med det som blir vedtatt i statsbudsjettet.

Dagens moderasjonsordninger om at foreldrebetaling for barn i barnehage skal utgjøre maksimalt seks prosent av familiens samlede inntekt, samt 20 timer gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer for husstander med lav inntekt videreføres.