Enebakk kommune er i sluttfasen av ferdigstillelsen av sin reviderte kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen har vært til førstegangsbehandling i utvalgene og i kommunestyret.

Planen legges nå ut på høring og er tilgjengelig for høringsinnspill i tidsrommet 13. april – 25. mai 2018.

Papirutgave fås ved henvendelse til servicetorget på servicetorget@enebakk.kommune.no eller telefon 64 99 20 00

Det gjøre oppmerksom på at oversiktskartet over uteområde for nye Ytre Enebakk skole på side 46 er feil. Riktig kart finner du i det vedlagte høringsutkastet nederst på siden.  

Høringsuttalelser meldes skriftlig til postmottak@enebakk.kommune.no innen 25. mai 2018. Vi ber om at innspill merkes med referanse sak 2016/2965.