Enebakk kommunestyre vedtok 27.februar 2017 i sak 10/17 planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogrammet er tilgjengelig på kommunens nettsider, www.enebakk.kommune.no, i perioden 10.mars til 23.april 2017.

Papirutgave fås ved henvendelse til servicetorget på servicetorget@enebakk.kommune.no

Frist for tilbakemelding er 23.04.2017.  Sendes til postmottak på epost: postmottak@enebakk.kommune.no

Eller per post: Postmottak Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk