Enebakk kommune har forhandlet frem et utbyggingsavtale med Høgåsen Tomteutvikling AS for reguleringsplanen Høgåsen. Avtalen, med vedlegg, kan åpnes på høyre side.
 
 
Frist for å fremme merknader er 09.05.17. Merknader sendes til postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk