Enebakk kommune varsler med dette oppstart av arbeid med mindre endring av bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2015-2027, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-17.

Endringene som foreslås er alle mindre endringer/presiseringer for å tydeliggjøre hensikten med de aktuelle bestemmelsene. Hvilke endringer som foreslås utført kan ses i vedlegget til høyre, sammen med en kort begrunnelse.

Eventuelle kommentarer til dette varselet sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Kommentarer må merkes «2013/905.» Frist for innsendelse er 11. mai 2017.

 

 

Gjeldende arealdel til kommuneplanen med bestemmelser og plankart kan ses her.